هواشناسی Nangdar

هواشناسی امروزدر Nangdar، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Nangdar، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 21° 5 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 30° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 5 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Nangdar
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران