هواشناسی نگار

هواشناسی امروزدر نگار، سیستان و بلوچستان

هواشناسی نگار، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 15:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
29.03.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
30.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
31.03.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 33° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 34° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات نگار
عرض جغرافیایی
29.8588889
طول جغرافیایی
56.7977778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
122411

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Negār
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,006,200 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.9146
Total Execution Time  0.9158
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0045   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0464   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0111   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0136   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0075   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0473   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Negār'  
0.1721   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Negār' LIMIT 1  
0.0105   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40