هواشناسی ارمند

هواشناسی امروزدر ارمند، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ارمند، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.04.2017 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 4 m/s
21.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 33° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 30° 6 m/s
22.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 8 m/s
23.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
24.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 24° 2 m/s
25.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
26.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
27.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ارمند
عرض جغرافیایی
27.3575
طول جغرافیایی
62.3380556
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160074

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Ormand
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,792 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4594
Total Execution Time  0.4602
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0226   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Ormand'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40