هواشناسی Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā

هواشناسی امروزدر Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.04.2018 05:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 7 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 31° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 5 m/s
24.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 30° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 7 m/s
25.04.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 12 m/s
26.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 10 m/s
27.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 14 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 12 m/s
28.04.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
29.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 36° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
30.04.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,344 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6917
Total Execution Time  0.6925
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0314   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā'  
0.1301   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā' LIMIT 1  
0.1527   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Pāsgāh-e_Nīrū-ye_Entez̧āmī-ye_Chāh-e_Khormā' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40