هواشناسی Porangū

هواشناسی امروزدر Porangū، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Porangū، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.01.2018 14:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 21° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 15° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
23.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
24.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 11° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 0 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 5 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 27° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
28.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 12° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Porangū
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Porangū
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,048,360 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5936
Total Execution Time  0.5944
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0313   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Porangū'  
0.1427   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Porangū' LIMIT 1  
0.1431   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Porangū' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40