هواشناسی پزم تیاب

هواشناسی امروزدر پزم تیاب، سیستان و بلوچستان

هواشناسی پزم تیاب، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.02.2017 15:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 27° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
27.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
28.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
02.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
03.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
04.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 5 m/s
05.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات پزم تیاب
عرض جغرافیایی
25.3573
طول جغرافیایی
60.3165
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6650725

هواشناسی ایران