هواشناسی راه نجام

هواشناسی امروزدر راه نجام، سیستان و بلوچستان

هواشناسی راه نجام، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2018 04:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
25.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
26.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 1 m/s
27.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
28.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 13 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
29.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
30.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات راه نجام
عرض جغرافیایی
30.9919
طول جغرافیایی
61.3848
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6657592

هواشناسی ایران