هواشناسی ریگ موری

هواشناسی امروزدر ریگ موری، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ریگ موری، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
28.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
30.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 7 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 13° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 7 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 14° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 9 m/s
04.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Light rain showers <1 mm 14° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ریگ موری
عرض جغرافیایی
31.306
طول جغرافیایی
61.7167
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1159813

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rīg-e_Mūrī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,220 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4507
Total Execution Time  0.4514
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0314   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rīg-e_Mūrī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40