هواشناسی Rūd-e_Dāznūk

هواشناسی امروزدر Rūd-e_Dāznūk، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Rūd-e_Dāznūk، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.02.2017 21:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
23.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
24.02.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
25.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 24° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 27° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 19° 4 m/s
26.02.2017 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 22° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
27.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 6 m/s
28.02.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 23° 8 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
01.03.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Rūd-e_Dāznūk
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rūd-e_Dāznūk
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,798,804 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.8343
Total Execution Time  0.8350
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0274   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rūd-e_Dāznūk'  
0.1528   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Rūd-e_Dāznūk' LIMIT 1  
0.1324   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Rūd-e_Dāznūk' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40