هواشناسی رود کنار نی

هواشناسی امروزدر رود کنار نی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رود کنار نی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
21.02.2018 08:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
22.02.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 24° 9 m/s
23.02.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 12 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 27° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 21° 5 m/s
24.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 11 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 28° 12 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 9 m/s
25.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 19° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Rain 3 mm 21° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Rain 1 mm 19° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 17° 11 m/s
26.02.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 22° 11 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 17° 8 m/s
27.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 16° 9 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 21° 10 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 8 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 8 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 17° 6 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 10 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 20° 5 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود کنار نی
عرض جغرافیایی
28.5491667
طول جغرافیایی
59.2469444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
400534

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rūd-e_Konār_Ney
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,540 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4418
Total Execution Time  0.4426
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0104   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0439   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rūd-e_Konār_Ney'  
0.0073   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40