هواشناسی رود پاشوت

هواشناسی امروزدر رود پاشوت، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رود پاشوت، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.07.2017 15:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 36° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 5 m/s
21.07.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 38° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 36° 7 m/s
22.07.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 29° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
23.07.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 24° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
24.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
25.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
26.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
27.07.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود پاشوت
عرض جغرافیایی
27.3
طول جغرافیایی
61.9666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160022

هواشناسی ایران