هواشناسی رود پاشوت

هواشناسی امروزدر رود پاشوت، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رود پاشوت، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.10.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
23.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
24.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
25.10.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 29° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
26.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 30° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
27.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
28.10.2017 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 13° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
29.10.2017 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود پاشوت
عرض جغرافیایی
27.3
طول جغرافیایی
61.9666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160022

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rūd-e_Pāshūt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,112 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3957
Total Execution Time  0.3964
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0220   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rūd-e_Pāshūt'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40