هواشناسی رود پاشوت

هواشناسی امروزدر رود پاشوت، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رود پاشوت، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.08.2017 08:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 28° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 34° 6 m/s
23.08.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 6 m/s
24.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
25.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
28.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
29.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رود پاشوت
عرض جغرافیایی
27.3
طول جغرافیایی
61.9666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1160022

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rūd-e_Pāshūt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,832 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5277
Total Execution Time  0.5284
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0208   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0101   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0030   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0016   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0243   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rūd-e_Pāshūt'  
0.0099   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40