هواشناسی رودخانه ده شیب آب

هواشناسی امروزدر رودخانه ده شیب آب، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رودخانه ده شیب آب، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.04.2017 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
25.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
26.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 11 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 12 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 21° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 12 m/s
28.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 22° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 9 m/s
29.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 24° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 5 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 21° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 31° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 7 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 21° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 26° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 31° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رودخانه ده شیب آب
عرض جغرافیایی
30.8999
طول جغرافیایی
61.4439
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6657608

هواشناسی ایران