هواشناسی Robāţ-e_Meshkī

هواشناسی امروزدر Robāţ-e_Meshkī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Robāţ-e_Meshkī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.01.2018 07:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 20° 9 m/s
21.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 14° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 13° 1 m/s
22.01.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 0 m/s
23.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 8 m/s
24.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 15° 2 m/s
25.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 1 m/s
26.01.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 10° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 19° 5 m/s
27.01.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 7 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 14 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 10 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Robāţ-e_Meshkī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Robāţ-e_Meshkī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,998,876 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7310
Total Execution Time  0.7318
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0314   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Robāţ-e_Meshkī'  
0.1335   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Robāţ-e_Meshkī' LIMIT 1  
0.1364   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Robāţ-e_Meshkī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40