هواشناسی رد کور

هواشناسی امروزدر رد کور، سیستان و بلوچستان

هواشناسی رد کور، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.10.2018 13:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 34° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
17.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 24° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 32° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
18.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 28° 5 m/s
19.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
20.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 28° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
21.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 29° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 31° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
22.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 30° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
23.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 22° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات رد کور
عرض جغرافیایی
26.4
طول جغرافیایی
61.3
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1158694

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Rod_Kowr
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,940 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0010
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4846
Total Execution Time  0.4857
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0819   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Rod_Kowr'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40