هواشناسی سیاه خان

هواشناسی امروزدر سیاه خان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی سیاه خان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 04:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 17° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 27° 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 25° 3 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 0 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 3 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 28° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 17° 10 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 27° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 2 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 15 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 13° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 10° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سیاه خان
عرض جغرافیایی
30.9495
طول جغرافیایی
61.5806
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114331

هواشناسی ایران