هواشناسی Sīāhtī_Kalāt

هواشناسی امروزدر Sīāhtī_Kalāt، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Sīāhtī_Kalāt، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.10.2018 20:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 1 m/s
20.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
21.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
22.10.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
23.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 1 m/s
24.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 22° 3 m/s
25.10.2018 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 4 m/s
26.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 17° 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sīāhtī_Kalāt
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Sīāhtī_Kalāt
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,608 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0008
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.6466
Total Execution Time  0.6475
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0002   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0343   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Sīāhtī_Kalāt'  
0.1452   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sīāhtī_Kalāt' LIMIT 1  
0.1390   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sīāhtī_Kalāt' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40