هواشناسی سور فروگ

هواشناسی امروزدر سور فروگ، سیستان و بلوچستان

هواشناسی سور فروگ، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 16:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 5 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 12° 7 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 12 m/s
13:30:00–19:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 12 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 13 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 11 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 13° 11 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 2 mm 19° 12 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 14° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 13° 15 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Rain 1 mm 12° 16 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 18° 15 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 19° 15 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 14° 13 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 11 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 1 mm 17° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 13° 8 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 14° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 16° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 19° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 19° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 15° 5 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 23° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 17° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سور فروگ
عرض جغرافیایی
29.2935
طول جغرافیایی
60.874
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677704

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Sūr_Ferūg
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,516 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5812
Total Execution Time  0.5819
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0021   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0072   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0337   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Sūr_Ferūg'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40