هواشناسی سنگ چولی

هواشناسی امروزدر سنگ چولی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی سنگ چولی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.08.2019 03:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
20.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 11 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 25° 8 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 37° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
21.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 10 m/s
22.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
23.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
24.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
25.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 12 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
26.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سنگ چولی
عرض جغرافیایی
30.9433
طول جغرافیایی
61.6104
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677876

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners