هواشناسی سنگر

هواشناسی امروزدر سنگر، سیستان و بلوچستان

هواشناسی سنگر، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
10.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 6 m/s
11.12.2016 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 17° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 21° 6 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 6 m/s
12.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
13.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
14.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 13° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
15.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 1 m/s
16.12.2016 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 3 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
17.12.2016 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سنگر
عرض جغرافیایی
25.65
طول جغرافیایی
59.3
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
43090

هواشناسی ایران