هواشناسی Seyyed_Bār

هواشناسی امروزدر Seyyed_Bār، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Seyyed_Bār، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 36° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 41° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 31° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 47° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
27.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 30° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 44° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 6 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 46° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 46° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 44° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Seyyed_Bār
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران