هواشناسی شور چاه

هواشناسی امروزدر شور چاه، سیستان و بلوچستان

هواشناسی شور چاه، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.03.2017 04:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 12 m/s
07:30:00–13:30:24 Cloudy 0 mm 11° 10 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 3 mm 16° 11 m/s
19:30:00–01:30:24 Rain 1 mm 12° 8 m/s
26.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 15 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 2 mm 13° 15 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 17° 16 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 12 m/s
27.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm 12° 11 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain showers 1 mm 12° 12 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 16° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 13° 9 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 13° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 10° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 18° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 20° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 14° 6 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 12° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 21° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 12° 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 16° 3 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 13° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 23° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شور چاه
عرض جغرافیایی
35.7166667
طول جغرافیایی
56.5333333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6581

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Shūr_Chāh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,044 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4463
Total Execution Time  0.4474
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0342   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Shūr_Chāh'  
0.0065   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Shūr_Chāh' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40