هواشناسی شهر دختران

هواشناسی امروزدر شهر دختران، سیستان و بلوچستان

هواشناسی شهر دختران، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.04.2017 03:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 16° 14 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 14 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 22° 12 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 15° 14 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 13° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 24° 12 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 24° 10 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 17° 12 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 26° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 22° 9 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 32° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 6 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 26° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 29° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 6 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 21° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 35° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 29° 3 m/s
04.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 39° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 7 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات شهر دختران
عرض جغرافیایی
30.9756
طول جغرافیایی
61.6869
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677890

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Shahr-e_Dokhtarān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,003,700 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.1332
Total Execution Time  0.1339
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0220   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Shahr-e_Dokhtarān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40