هواشناسی سهراب شیخی

هواشناسی امروزدر سهراب شیخی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی سهراب شیخی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 10:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 23° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Cloudy 0 mm 27° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Cloudy 0 mm 25° 2 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 27° 1 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Fair 0 mm 19° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 26° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 24° 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 27° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 18° 11 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 1 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 31° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 36° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 28° 6 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 13 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 23° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 13° 12 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سهراب شیخی
عرض جغرافیایی
31.0432
طول جغرافیایی
61.4014
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6650907

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Sohrāb_Sheykhī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,112 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5680
Total Execution Time  0.5691
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0713   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Sohrāb_Sheykhī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40