هواشناسی Sorkh_Keykī

هواشناسی امروزدر Sorkh_Keykī، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Sorkh_Keykī، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.04.2017 17:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 31° 9 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
27.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 26° 7 m/s
28.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 15° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 24° 6 m/s
29.04.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 29° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 22° 3 m/s
30.04.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 19° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
01.05.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 29° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 26° 4 m/s
02.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
03.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 30° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 25° 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Sorkh_Keykī
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Sorkh_Keykī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,799,968 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.7655
Total Execution Time  0.7662
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 9   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0221   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Sorkh_Keykī'  
0.1158   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Sorkh_Keykī' LIMIT 1  
0.1195   SELECT FROM iran_geonames WHERE ansiname LIKE 'Sorkh_Keykī' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40