هواشناسی تولوس

هواشناسی امروزدر تولوس، سیستان و بلوچستان

هواشناسی تولوس، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.05.2018 12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 37° 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 35° 6 m/s
28.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 38° 3 m/s
29.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 8 m/s
30.05.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 25° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 8 m/s
31.05.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
01.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 1 m/s
02.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 2 m/s
03.06.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 38° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تولوس
عرض جغرافیایی
26.7025
طول جغرافیایی
61.4561111
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1114590

هواشناسی ایران