هواشناسی تخت عدالت

هواشناسی امروزدر تخت عدالت، سیستان و بلوچستان

هواشناسی تخت عدالت، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تخت عدالت
عرض جغرافیایی
31.3209
طول جغرافیایی
61.7196
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113082

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Takht-e_ʻEdālat
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,791,696 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.2850
Total Execution Time  0.2856
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0231   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Takht-e_ʻEdālat'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40