هواشناسی Taland

هواشناسی امروزدر Taland، سیستان و بلوچستان

هواشناسی Taland، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.05.2017 19:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 37° 7 m/s
25.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 46° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 8 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 32° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 7 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 43° 8 m/s
27.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 6 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 46° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 6 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 46° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 49° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 50° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 43° 6 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 49° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 51° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 46° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 46° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات Taland
عرض جغرافیایی
طول جغرافیایی
منطقه زمانی
جمعیت
Geonameid

هواشناسی ایران