هواشناسی ترقویه

هواشناسی امروزدر ترقویه، سیستان و بلوچستان

هواشناسی ترقویه، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.08.2019 08:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
21.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 11 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 36° 10 m/s
22.08.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 27° 9 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
23.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 35° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 10 m/s
24.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 10 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 9 m/s
25.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 33° 8 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s
26.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 10 m/s
27.08.2019 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 10 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 11 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 31° 11 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات ترقویه
عرض جغرافیایی
30.8882
طول جغرافیایی
61.6491
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6677865

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners