هواشناسی وشنام حاجی رمضان

هواشناسی امروزدر وشنام حاجی رمضان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی وشنام حاجی رمضان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.02.2018 20:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 23° 4 m/s
25.02.2018 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 21° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 28° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 6 m/s
26.02.2018 00:30:00–06:30:24 Rain 4 mm 22° 4 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain showers 13 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Light rain showers <1 mm 23° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
27.02.2018 00:30:00–06:30:24 Fog 0 mm 20° 1 m/s
03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 20° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 24° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 21° 1 m/s
28.02.2018 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm 19° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
01.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Fair 0 mm 25° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
02.03.2018 03:30:00–09:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm 24° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm 24° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
03.03.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 21° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 25° 3 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 26° 5 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات وشنام حاجی رمضان
عرض جغرافیایی
25.3861111
طول جغرافیایی
60.8125
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113303

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Vashnām-e_Ḩājjī_Ramaẕān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,356 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3999
Total Execution Time  0.4006
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0048   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0008   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0310   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Vashnām-e_Ḩājjī_Ramaẕān'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40