هواشناسی یتالی

هواشناسی امروزدر یتالی، سیستان و بلوچستان

هواشناسی یتالی، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.08.2017 16:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 43° 6 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 41° 7 m/s
23.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 35° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 28° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 42° 5 m/s
24.08.2017 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 31° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
25.08.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 33° 0 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 9 m/s
26.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 31° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 9 m/s
27.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 27° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 9 m/s
28.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 7 m/s
29.08.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 35° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات یتالی
عرض جغرافیایی
27.4541667
طول جغرافیایی
59.6669444
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
111833

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Yatālī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,801,532 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0006
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.0497
Total Execution Time  0.0504
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0251   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Yatālī'  
0.0055   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40