هواشناسی زابل

هواشناسی امروزدر زابل، سیستان و بلوچستان

هواشناسی زابل، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
07.04.2020 10:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 22° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 25° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
08.04.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 17° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 23° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Cloudy 0 mm 21° 9 m/s
09.04.2020 00:30:00–06:30:24 Cloudy 0 mm 13 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 12 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 15° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 7 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 13° 6 m/s
10.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 10° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 17° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 20° 1 m/s
11.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
12.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 31° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 29° 5 m/s
13.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 22° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 27° 5 m/s
14.04.2020 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 18° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 22° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 25° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 21° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زابل
عرض جغرافیایی
31.0297222
طول جغرافیایی
61.4977778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
121989
Geonameid
1113217

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners