دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زاهدان - پيش بینی چهارده روزه هواى زاهدان، سیستان و بلوچستان 

 • شنبه

  17 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:49
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:14
 • آدینه

  16 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:15
 • پنجشنبه

  15 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:16
 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:17
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °19 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:18
 • فردا

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:19
 • امروز

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  33 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:20
 • هواشناسی زاهدان  نقشه زاهدان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zahedan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zahedan , iran