دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زاهدان - پيش بینی چهارده روزه هواى زاهدان، سیستان و بلوچستان 

 • پنجشنبه

  20 اسفند

  بیشینهکمینه
  22 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:39
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:33
 • چهارشنبه

  19 اسفند

  بیشینهکمینه
  21 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:40
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:32
 • سه شنبه

  18 اسفند

  بیشینهکمینه
  20 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:42
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:32
 • دوشنبه

  17 اسفند

  بیشینهکمینه
  17 °2 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:43
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:31
 • یکشنبه

  16 اسفند

  بیشینهکمینه
  11 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:44
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • شنبه

  15 اسفند

  بیشینهکمینه
  18 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:45
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:30
 • آدینه

  14 اسفند

  بیشینهکمینه
  16 °5 °
  سرعت باد
  1 mm 
  3m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:46
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:29
 • فردا

  13 اسفند

  بیشینهکمینه
  17 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:47
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • امروز

  12 اسفند

  بیشینهکمینه
  17 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  05:48
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:28
 • هواشناسی زاهدان



  نقشه زاهدان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zahedan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zahedan , iran