دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زاهدان - پيش بینی چهارده روزه هواى زاهدان، سیستان و بلوچستان 

 • شنبه

  17 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:09
 • آدینه

  16 بهمن

  بیشینهکمینه
  21 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:08
 • پنجشنبه

  15 بهمن

  بیشینهکمینه
  20 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:07
 • چهارشنبه

  14 بهمن

  بیشینهکمینه
  17 °3 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:07
 • سه شنبه

  13 بهمن

  بیشینهکمینه
  15 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:06
 • دوشنبه

  12 بهمن

  بیشینهکمینه
  15 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:05
 • یکشنبه

  11 بهمن

  بیشینهکمینه
  22 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:04
 • فردا

  10 بهمن

  بیشینهکمینه
  22 °8 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  00:30-06:30

  پیش بینی هوا
  دما

  06:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:03
 • امروز

  09 بهمن

  بیشینهکمینه
  18 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  09:30-12:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  12:30-18:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  18:30-24:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:16
  زمان غروب Dating Singles iran
  17:02
 • هواشناسی زاهدان  نقشه زاهدان
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zahedan , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zahedan , iran