هواشناسی زیارت سبز پوشان

هواشناسی امروزدر زیارت سبز پوشان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی زیارت سبز پوشان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
22.03.2018 22:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
23.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 15° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 13° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 21° 3 m/s
24.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 14° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 23° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
25.03.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 20° 3 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 16° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 3 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 27° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
28.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 28° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 21° 3 m/s
29.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 20° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 22° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زیارت سبز پوشان
عرض جغرافیایی
30.1666667
طول جغرافیایی
60.1
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1159771

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Zīārat-e_Sabz_Pūshān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,456 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3871
Total Execution Time  0.3878
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0003   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0308   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Zīārat-e_Sabz_Pūshān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40