هواشناسی زیندان

هواشناسی امروزدر زیندان، سیستان و بلوچستان

هواشناسی زیندان، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
25.05.2017 12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 44° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 38° 10 m/s
26.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 34° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 30° 4 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 48° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 41° 10 m/s
27.05.2017 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 49° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 13 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
28.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 45° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 12 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 7 m/s
29.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 48° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 52° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 40° 4 m/s
30.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 48° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 50° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 38° 2 m/s
31.05.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 36° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 48° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 48° 10 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 39° 2 m/s
01.06.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 42° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 45° 9 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زیندان
عرض جغرافیایی
25.75
طول جغرافیایی
61.4166667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
1113292

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/Sistan_and_Baluchestan/Zīndān
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,804,780 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  3.1107
Total Execution Time  3.1119
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '04' 
0.0338   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '04' AND name LIKE 'Zīndān'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40