هواشناسی زابل

هواشناسی امروزدر زابل، سیستان و بلوچستان

هواشناسی زابل، سیستان و بلوچستان پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
26.05.2016 10:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 37° 2 m/s
27.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 29° 10 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 36° 3 m/s
28.05.2016 01:30:00–07:30:24 Clear sky 0 mm 30° 6 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 30° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 6 m/s
29.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 7 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 8 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 5 m/s
30.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 43° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 34° 4 m/s
31.05.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 41° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 47° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 37° 5 m/s
01.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 29° 8 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 36° 9 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 41° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
02.06.2016 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 28° 9 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 34° 11 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 40° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 8 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات زابل
عرض جغرافیایی
31.0297222
طول جغرافیایی
61.4977778
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
121989
Geonameid
1113217

هواشناسی ایران