دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زابل - پيش بینی چهارده روزه هواى زابل، سیستان و بلوچستان 

 • پنجشنبه

  19 فروردین

  بیشینهکمینه
  28 °15 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:48
 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  11m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:04
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:48
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  28 °17 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  9m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:47
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  30 °17 °
  سرعت باد
  0 mm 
  6m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:46
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  27 °16 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:46
 • شنبه

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  26 °13 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:45
 • آدینه

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  24 °16 °
  سرعت باد
  <1 mm 
  6m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:44
 • فردا

  12 فروردین

  بیشینهکمینه
  28 °14 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:44
 • امروز

  11 فروردین

  بیشینهکمینه
  30 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:43
 • هواشناسی زابل  نقشه زابل
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zabol , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zabol , iran