دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی زابل - پيش بینی چهارده روزه هواى زابل، سیستان و بلوچستان 

 • پنجشنبه

  02 شهریور

  بیشینهکمینه
  40 °21 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  40°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:19
 • چهارشنبه

  01 شهریور

  بیشینهکمینه
  39 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  7m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  39°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:20
 • سه شنبه

  31 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °20 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  03:30-09:30

  پیش بینی هوا
  دما
  20°

  09:30-15:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  15:30-21:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  21:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:22
 • دوشنبه

  30 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-03:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:23
 • یکشنبه

  29 شهریور

  بیشینهکمینه
  35 °22 °
  سرعت باد
  0 mm 
  13m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:24
 • شنبه

  28 شهریور

  بیشینهکمینه
  33 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  14m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  33°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:26
 • آدینه

  27 شهریور

  بیشینهکمینه
  38 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:27
 • فردا

  26 شهریور

  بیشینهکمینه
  37 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:08
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:28
 • امروز

  25 شهریور

  بیشینهکمینه
  27 °27 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  22:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  27°

   

   
   

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  18:29
 • هواشناسی زابل  نقشه زابل
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Zabol , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Zabol , iran