دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی کرج - پيش بینی چهارده روزه هواى کرج، تهران 

 • چهارشنبه

  14 مرداد

  بیشینهکمینه
  38 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  38°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:15
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:08
 • سه شنبه

  13 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °25 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  25°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:09
 • دوشنبه

  12 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °26 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  26°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:14
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:10
 • یکشنبه

  11 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  31°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  29°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:13
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:11
 • شنبه

  10 مرداد

  بیشینهکمینه
  36 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  36°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:12
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:12
 • آدینه

  09 مرداد

  بیشینهکمینه
  35 °24 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  30°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  35°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:11
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • پنجشنبه

  08 مرداد

  بیشینهکمینه
  34 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  34°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  28°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:13
 • فردا

  07 مرداد

  بیشینهکمینه
  32 °23 °
  سرعت باد
  0 mm 
  5m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما
  24°

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  23°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:10
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:14
 • امروز

  06 مرداد

  بیشینهکمینه
  37 °32 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  16:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  37°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  32°

   

   
   

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  20:15
 • هواشناسی کرج  نقشه کرج
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Karaj , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Karaj , iran