هواشناسی قلۀ شاه نشين

هواشناسی امروزدر قلۀ شاه نشين، تهران

هواشناسی قلۀ شاه نشين، تهران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
19.01.2019 11:30:00–12:30:24 Cloudy 0 mm -15° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm -17° 2 m/s
20.01.2019 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm -17° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm -16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm -13° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
21.01.2019 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm -17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm -14° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Cloudy 0 mm -13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Partly cloudy 0 mm -14° 1 m/s
22.01.2019 03:30:00–09:30:24 Cloudy 0 mm -16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -17° 2 m/s
23.01.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -15° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -13° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
24.01.2019 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm -17° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm -16° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm -13° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm -15° 2 m/s
25.01.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -15° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Partly cloudy 0 mm -13° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Fair 0 mm -8° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Fair 0 mm -13° 2 m/s
26.01.2019 03:30:00–09:30:24 Partly cloudy 0 mm -11° 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Cloudy 0 mm -11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Snow showers 3 mm -7° 0 m/s
21:30:00–03:30:24 Snow 4 mm -10° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات قلۀ شاه نشين
عرض جغرافیایی
35.9
طول جغرافیایی
51.3833333
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
369

هواشناسی ایران