هواشناسی سنگ دروازه

هواشناسی امروزدر سنگ دروازه، تهران

هواشناسی سنگ دروازه، تهران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
10.04.2020 02:30:00–06:30:24 Heavy rain 1 mm 0 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 9 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 0 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 2 mm 3 m/s
11.04.2020 00:30:00–06:30:24 Rain 3 mm 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Heavy rain 7 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12.04.2020 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair <1 mm 2 m/s
13.04.2020 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 2 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
14.04.2020 04:30:00–10:30:24 Heavy sleet 5 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
15.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm -5° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 10° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
16.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy <1 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 11° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
17.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 12 mm 10° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 5 mm 10° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات سنگ دروازه
عرض جغرافیایی
35.8
طول جغرافیایی
51.8666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
389

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners