هواشناسی تخت شرقی

هواشناسی امروزدر تخت شرقی، تهران

هواشناسی تخت شرقی، تهران پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
14.07.2020 11:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 18° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 19° 2 m/s
15.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair <1 mm 12° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 20° 1 m/s
16.07.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair <1 mm 13° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy <1 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 19° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 16° 0 m/s
17.07.2020 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 18° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
18.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 14° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain showers <1 mm 20° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 21° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
19.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair <1 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair <1 mm 22° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 17° 1 m/s
20.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 25° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s
21.07.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 15° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 20° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات تخت شرقی
عرض جغرافیایی
35.95
طول جغرافیایی
51.3666667
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
330

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners