هواشناسی اقبلاغ

هواشناسی امروزدر اقبلاغ، آذربایجان غربی

هواشناسی اقبلاغ، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 15° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 14° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 1 mm 22° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 2 mm 18° 3 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 14° 0 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 14° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 14° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 13° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 1 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 0 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 1 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 1 mm 21° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 22° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 15° 2 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 13° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 17° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 5 mm 20° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 14° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات اقبلاغ
عرض جغرافیایی
36.9825
طول جغرافیایی
46.4664
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6709941

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners