هواشناسی وچ تپۀ كرد

هواشناسی امروزدر وچ تپۀ كرد، آذربایجان غربی

هواشناسی وچ تپۀ كرد، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
08.04.2020 18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 5 m/s
09.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Cloudy <1 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy <1 mm 13° 1 m/s
10.04.2020 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy <1 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 2 mm 15° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 14° 5 m/s
11.04.2020 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 15° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 10° 0 m/s
16:30:00–22:30:24 Rain showers 2 mm 12° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
13.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy <1 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Rain showers 1 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Light rain showers <1 mm 12° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
14.04.2020 04:30:00–10:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 13° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
15.04.2020 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 12° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 18° 0 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات وچ تپۀ كرد
عرض جغرافیایی
37.0364
طول جغرافیایی
46.05
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
17571

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners