هواشناسی حاجی صوفی

هواشناسی امروزدر حاجی صوفی، آذربایجان غربی

هواشناسی حاجی صوفی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
24.10.2018 07:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 12° 0 m/s
12:30:00–18:30:24 Partly cloudy 0 mm 21° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 19° 4 m/s
25.10.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 14° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 6 m/s
12:30:00–18:30:24 Cloudy 0 mm 24° 8 m/s
18:30:00–24:30:24 Rain showers 1 mm 19° 5 m/s
26.10.2018 00:30:00–06:30:24 Fair 0 mm 16° 7 m/s
06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 14° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Rain showers 1 mm 23° 9 m/s
15:30:00–21:30:24 Heavy rain showers 6 mm 22° 7 m/s
21:30:00–03:30:24 Heavy rain 5 mm 10° 8 m/s
27.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 4 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
28.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
29.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 16° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 10° 2 m/s
30.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 17° 2 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
31.10.2018 03:30:00–09:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
09:30:00–15:30:24 Clear sky 0 mm 11° 1 m/s
15:30:00–21:30:24 Clear sky 0 mm 18° 1 m/s
21:30:00–03:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات حاجی صوفی
عرض جغرافیایی
39.2555
طول جغرافیایی
44.9538
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14106

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Ḩājjī_Şūfī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,805,684 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3887
Total Execution Time  0.3895
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0228   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Ḩājjī_Şūfī'  
0.0002   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40