هواشناسی عبد العلی كندی

هواشناسی امروزدر عبد العلی كندی، آذربایجان غربی

هواشناسی عبد العلی كندی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
16.07.2018 21:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 28° 4 m/s
17.07.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 25° 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 20° 3 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 Fair 0 mm 29° 6 m/s
18.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 19° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 29° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 33° 4 m/s
19.07.2018 00:30:00–06:30:24 Clear sky 0 mm 25° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 38° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 30° 1 m/s
20.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 39° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 32° 3 m/s
21.07.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 23° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 28° 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 35° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Fair 0 mm 28° 2 m/s
22.07.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 23° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 32° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 26° 2 m/s
23.07.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 22° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 33° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 27° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات عبد العلی كندی
عرض جغرافیایی
39.0111
طول جغرافیایی
45.134
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13902

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/‘Abd_ol_‘Alī_Kandī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,120 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.3690
Total Execution Time  0.3697
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0236   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE '‘Abd_ol_‘Alī_Kandī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40