هواشناسی بردزی

هواشناسی امروزدر بردزی، آذربایجان غربی

هواشناسی بردزی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
27.03.2017 22:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
28.03.2017 01:30:00–07:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Light rain showers <1 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 2 m/s
29.03.2017 01:30:00–07:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
07:30:00–13:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
13:30:00–19:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
31.03.2017 04:30:00–10:30:24 Light rain <1 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 2 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 1 mm 2 m/s
01.04.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 12 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 6 mm 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy sleet 5 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Heavy snow 6 mm 1 m/s
02.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Snow 4 mm -1° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Snow 2 mm -1° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Snow 1 mm -1° 1 m/s
03.04.2017 04:30:00–10:30:24 Snow 1 mm -2° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Sleet showers 1 mm -1° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm -1° 1 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات بردزی
عرض جغرافیایی
37.7834
طول جغرافیایی
44.6073
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
20973

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Bardehzī
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
2,937,756 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0061
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4395
Total Execution Time  0.4457
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0096   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0083   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0011   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0180   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Bardehzī'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40