هواشناسی چیانه

هواشناسی امروزدر چیانه، آذربایجان غربی

هواشناسی چیانه، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 19:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 2 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 3 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 4 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 3 m/s
06.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 26° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 1 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چیانه
عرض جغرافیایی
36.9559
طول جغرافیایی
45.3558
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
138437

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners