هواشناسی چم آغ دره

هواشناسی امروزدر چم آغ دره، آذربایجان غربی

هواشناسی چم آغ دره، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
20.03.2018 06:30:00–12:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
12:30:00–18:30:24 Fair 0 mm 12° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 Partly cloudy 0 mm 10° 2 m/s
21.03.2018 00:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
06:30:00–12:30:24 Fair 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
18:30:00–24:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
23:30:00–06:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
22.03.2018 06:30:00–12:30:24 Clear sky 0 mm 2 m/s
12:30:00–18:30:24 Clear sky 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
23.03.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 16° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 1 m/s
24.03.2018 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 1 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 12° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 Cloudy 0 mm 18° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 12° 5 m/s
25.03.2018 04:30:00–10:30:24 Rain showers 1 mm 5 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 10° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 14° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
26.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 0 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 11° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 16° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 10° 1 m/s
27.03.2018 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Clear sky 0 mm 13° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 17° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات چم آغ دره
عرض جغرافیایی
36.6021
طول جغرافیایی
47.0979
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
6721835

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Cham-e_Āgh_Darreh
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,802,912 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0007
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.4119
Total Execution Time  0.4126
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 7   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0004   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0225   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Cham-e_Āgh_Darreh'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40