هواشناسی دایلان کندی

هواشناسی امروزدر دایلان کندی، آذربایجان غربی

هواشناسی دایلان کندی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 17:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 1 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 34° 4 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 3 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 1 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 34° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 6 m/s
06.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 35° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 4 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 1 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 36° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 29° 5 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 37° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 30° 5 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 31° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 36° 1 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 5 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 24° 5 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 7 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 33° 6 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 4 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات دایلان کندی
عرض جغرافیایی
39.3354
طول جغرافیایی
45.0424
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
13905

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners