هواشناسی فیشل قره قویون

هواشناسی امروزدر فیشل قره قویون، آذربایجان غربی

هواشناسی فیشل قره قویون، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
03.07.2020 19:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 3 m/s
04.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 23° 2 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 3 m/s
05.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
06:30:00–12:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 1 m/s
12:30:00–18:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 3 m/s
18:30:00–24:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 25° 5 m/s
06.07.2020 00:30:00–06:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 1 m/s
04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 26° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 2 m/s
07.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 17° 1 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 27° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 21° 2 m/s
08.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 22° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 28° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 24° 1 m/s
09.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 23° 2 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 25° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 19° 1 m/s
10.07.2020 04:30:00–10:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 16° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 20° 3 m/s
16:30:00–22:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML <1 mm 24° 3 m/s
22:30:00–04:30:24 NB! Read the comments in the apiChanges section in the XML 0 mm 18° 3 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات فیشل قره قویون
عرض جغرافیایی
39.0524
طول جغرافیایی
44.8016
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
14015

هواشناسی ایران


Car perfume and fresheners