دوستان:هواشناسی ایران  بهترین وبلاگ‌های ایران  العاب فلاش  بازى هاى رایگان  هواشناسی افغانستان  جدول پخش  

سایت هواشناسی فسندوز - پيش بینی چهارده روزه هواى فسندوز، آذربایجان غربی 

 • شنبه

  21 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °9 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  18°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:57
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • آدینه

  20 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °12 °
  سرعت باد
  0 mm 
  4m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  06:59
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:57
 • پنجشنبه

  19 فروردین

  بیشینهکمینه
  21 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  21°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:00
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:56
 • چهارشنبه

  18 فروردین

  بیشینهکمینه
  22 °6 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  14°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  22°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:02
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:55
 • سه شنبه

  17 فروردین

  بیشینهکمینه
  19 °5 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  12°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  19°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:03
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:54
 • دوشنبه

  16 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °7 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  04:30-10:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:05
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:53
 • یکشنبه

  15 فروردین

  بیشینهکمینه
  17 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  2m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  10:30-16:30

  پیش بینی هوا
  دما
  11°

  16:30-22:30

  پیش بینی هوا
  دما
  17°

  22:30-04:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:06
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:52
 • فردا

  14 فروردین

  بیشینهکمینه
  15 °4 °
  سرعت باد
  0 mm 
  3m/s

  01:30-07:30

  پیش بینی هوا
  دما

  07:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  15°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:07
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:51
 • امروز

  13 فروردین

  بیشینهکمینه
  16 °10 °
  سرعت باد
  0 mm 
  1m/s

  10:30-13:30

  پیش بینی هوا
  دما
  10°

  13:30-19:30

  پیش بینی هوا
  دما
  16°

  19:30-01:30

  پیش بینی هوا
  دما
  13°

   

   
   

   

   
   
  زمان طلوع Hotels Travel iran
  07:09
  زمان غروب Dating Singles iran
  19:50
 • هواشناسی فسندوز  نقشه فسندوز
  (Google Maps)

  Online Dating
  iran Singles - Date and Beyond is the best online singles dating directory of local dating sites and personals for meeting and dating singles in your area.
  Hotels
  Fesenduz , hot travel savings reservation finds cheap discount hotel in Fesenduz , iran