هواشناسی گلولان سفلی

هواشناسی امروزدر گلولان سفلی، آذربایجان غربی

هواشناسی گلولان سفلی، آذربایجان غربی پیش بینی مستقیم آب و هوا رد ایران. آب و هوا بارش دما و سرعت باد
تاریخ بارش دما باد
23.03.2017 04:30:00–07:30:24 Rain 2 mm 2 m/s
07:30:00–13:30:24 Heavy rain 5 mm 1 m/s
13:30:00–19:30:24 Heavy rain 5 mm 2 m/s
19:30:00–01:30:24 Sleet 4 mm 3 m/s
24.03.2017 01:30:00–07:30:24 Sleet 4 mm 3 m/s
07:30:00–13:30:24 Rain 2 mm 4 m/s
13:30:00–19:30:24 Rain 2 mm 6 m/s
19:30:00–01:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
25.03.2017 01:30:00–07:30:24 Cloudy 0 mm -1° 4 m/s
07:30:00–13:30:24 Partly cloudy 0 mm -3° 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 3 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 1 m/s
26.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm -1° 2 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
27.03.2017 04:30:00–10:30:24 Clear sky 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 10° 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Cloudy 0 mm 4 m/s
28.03.2017 04:30:00–10:30:24 Fair 0 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Fair 0 mm 12° 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 3 m/s
29.03.2017 04:30:00–10:30:24 Cloudy 0 mm 3 m/s
10:30:00–16:30:24 Light rain <1 mm 3 m/s
16:30:00–22:30:24 Partly cloudy 0 mm 4 m/s
22:30:00–04:30:24 Rain 2 mm 3 m/s
30.03.2017 04:30:00–10:30:24 Heavy rain 5 mm 4 m/s
10:30:00–16:30:24 Heavy rain 9 mm 6 m/s
16:30:00–22:30:24 Heavy rain 8 mm 5 m/s
22:30:00–04:30:24 Partly cloudy 0 mm 6 m/s

Weather data and icons from yr.no

اطلاعات گلولان سفلی
عرض جغرافیایی
36.2978
طول جغرافیایی
45.9374
منطقه زمانی
Asia/Tehran
جمعیت
0
Geonameid
133011

هواشناسی ایران  URI STRING  
/iran/weather/West_Azerbaijan/Golūlān-e_Soflá
  CLASS/METHOD  
iran/weather
  MEMORY USAGE  
1,803,940 bytes
  BENCHMARKS  
Loading Time Base Classes  0.0011
Controller Execution Time ( Iran / Weather )  0.5527
Total Execution Time  0.5539
  GET DATA  
No GET data exists
  POST DATA  
No POST data exists
  DATABASE:  weatheriran   QUERIES: 8   
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tasc
LIMIT 5 
0.0001   SELECT `day013pic`, `day013t`, `id`, `citiname`, `citinamearabi`, `yr_citiname`, `yr_province`
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1'
ORDER BY `day013tdesc
LIMIT 5 
0.0005   SELECT *
FROM (`iran_cities`)
WHERE `map` = '1' 
0.0001   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND feature_code LIKE 'ADM1'  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
AND `admin1_code` = '01' 
0.0245   SELECT FROM iran_geonames WHERE admin1_code LIKE '01' AND name LIKE 'Golūlān-e_Soflá'  
0.0663   SELECT FROM iran_geonames WHERE name LIKE 'Golūlān-e_Soflá' LIMIT 1  
0.0001   SELECT *
FROM (`iran_geonames`)
WHERE `feature_code` = 'ADM1'
ORDER BY `alternatenamesasc
LIMIT 40